Newsletter

Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego przekazujemy Ci komplet informacji związanych z ochroną Twoich danych osobowych:

  • administrator danych osobowych: Ewa Błoch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MALE-ME Ewa Błoch, NIP 7311042180, adres: ul. Karniszewicka 144, 95-200 Pabianice, tel. 607483606, e-mail info@Male-me.pl
  • cel przetwarzania danych: wysyłka newslettera,
  • odbiorca danych: Rocket Science Group – dostawca systemu MailChimp, w którym przetwarzane są dane,
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ze względu na korzystanie z systemu MailChimp służącego do wysyłki newslettera – bez obaw, dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield i zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
  • dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych, 
  • masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter.
--